Kvalitetssikker leverandør av mekaniske tjenester


AS DELPRODUKT er en ledende leverandør av mekaniske tjenester til landbasert industri, skip/maritime, energi/kraft og offshore/subsea innenfor maskinering, plate- og sveisearbeid, overflatebehandling, montering og kvalitetstesting.

Vi ønsker å være en langsiktig samarbeidspartner hvor vi lærer av kundenes krav og forventninger, og sikrer at kvalitet, pris og leveringspresisjon blir til beste for kunden.

 BRED KOMPETANSE OG ERFARING!

”Vi vil takke våre industrikunder for at de kjøper våre tjenester
om og om igjen”


Daglig leder Geir Stavnes