Kvalitetssikker leverandør av mekaniske tjenester


AS DELPRODUKT er en ledende leverandør av mekaniske tjenester til landbasert industri, skip/maritime, energi/kraft og offshore/subsea innenfor maskinering, plate- og sveisearbeid, overflatebehandling, montering og kvalitetstesting.

Vi ønsker å være en langsiktig samarbeidspartner hvor vi lærer av kundenes krav og forventninger, og sikrer at kvalitet, pris og leveringspresisjon blir til beste for kunden.

 BRED KOMPETANSE OG ERFARING!