Sammenstillinger og totalleveranser


Vi sammenstiller ofte flere av arbeidsprosesser og monterer produkter etter spesifikasjoner. Vi har lang erfaring i montering av utstyr til bransjene Maritime, Offshore, Energi osv.

Vi former og bearbeider mindre og mellomstore serier i stål, aluminium og plast, samt bygger stålkonstruksjoner og alle typer platebearbeiding med sveising etc.

Vi leverer produkter og materialer ut fra ønsket bearbeidingsgrad: råvarer, formede produkter, overflatebehandlede eller ferdig maskinelt bearbeidede produkter og komponenter. Vi har gode kvalitetsprosedyrer på kontroll og testing før utsendelse.

Alle arbeidsprosesser blir gjennomført med sterk fokus på kvalitet, HMS, pris og leveringspresisjon.

Vi kan utføre nødvendig formontering og leverer den ferdige totalløsningen til kundens videre produksjon eller montering, der det er ønskelig. Vi driver med avansert sveising og plasma-/gass-skjæring av en rekke materialer og legeringer.

Kort sagt driver vi problemløsning innenfor: funksjonalitet for sluttbruker, holdbarhet, kvalitet, miljøkrav, kundetilpasninger, reparasjoner og vedlikehold, montering og pakking/transport.

Kompetanse
Vi leverer gjerne løsninger hvor pneumatikk, hydraulikk, montasje og elektro/styring er en del av et komplett system.

Vi samarbeider med regionale eksperter der det er nødvendig.

Høy kompetanse innen mekanisk-, plate-, sveise- og overflatebehandling sammen med praktisk erfaring gjør oss til en viktig samarbeidspartner.

Montasje & testing
Vi har store muligheter i areal, krankapasitet og testutstyr ved våre monteringshaller. Vi har egen trykktank for trykktesting.

Vi utfører en rekke tester og kvalitetskontroller både underveis i produksjonen og som sluttester.

Vi har egen godkjenning for ultralydtest, mens vi benytter lokale underleverandører for å utføre røntgentest.


Tilpassede og fleksible løsninger
Våre kunder etterspør i stadig større grad tilpassede og fleksible løsninger. Derfor tilbyr vi skreddersøm tilpasset behovene.

I tett samarbeid med kundene utvikler vi konsepter og produksjonstekniske løsninger, som sikrer at tekniske krav overholdes og skjer innenfor avtalte budsjetter og tidsfrister.

Størrelsene i våre leveranser spenner seg fra enkeltstående prototyper til serier på flere hundre enheter, og løsningene kan veie opp til 50 tonn.

Nøkkelbegrep for sammenstilling

Helhetsløsning sammenstilling stål, sammenstilling jern – plate – sveis – overflatebehandling, sammenstilling maskinering, pumpedeler, vannturbiner, deler til vannkraft, deler til vindkraft, master, antenner, rør, braketter, bolter, fester, azimuth produksjon, azimuth thrusters, thrusters, reparasjoner og modifikasjoner av sammenstilling, montering og testing offshore, montering og testing subsea, kompetanse sammenstilling, kvålplukkeren, steinplukker, steinsamlemaskin, tømmerkloa.