Prototypeutvikling


Vi har i årevis levert prototyper for våre industrikunder. Utvikling av nye løsninger og produkter skjer
i tett samarbeid med kundene, hvor vi får tidlig tilgang til informasjon og behov. Det viktigste elementet er at vi kan bidra med råd om hva som er produksjonsteknisk mest kostnadseffektivt.

Sammen kan vi utvikle tegninger og underlag som sikrer gode prototyper og testprosedyrer som skal følges frem til serieproduksjon skjer.

Vår samhandling skjer gjennom å skreddersy ”hi-tech” løsninger som gir konkurransefordeler for våre kunder.

Vår kompetanse innen sammenstilling med maskinering og platebearbeiding, sveising og overflatebehandling gir oss fordeler ved industrialisering av produkter.
Nøkkelbregrep for prototypeutvikling

Utvikling maskinering, utvikling platebearbeiding, utvikling sveiseoppdrag, utvikling av maskinløsninger, utvikling overflatebehandling, utvikling sammenstilling offshore, utvikling sammenstilling subsea, utvikling sammenstilling maritime, utvikling testprosedyrer prototyper, utvikling prototyper, prototype plast, prototype maskinering, prototype platebearbeiding, prototype sveising, ultralyd testing.