Visjon, verdier og etikk


Visjon:

- alltid riktig leveranse -

Gammel versjon: 

"Vi skal være en attraktiv industribedrift og foretrukken leverandør av komponent-fabrikasjon, spesialprodukter til olje- og gassindustri, fornybar energi, skipsindustri og annen landbasert industri."

Med bakgrunn i våre valgte verdier - Innovativ, Kompetanse, Respekt, Fleksibilitet - og hva vi skal være for våre kunder,
er vår nye visjon:  "Alltid riktig leveranse".

Med det menes at vår stolthet ved å bli valgt som leverandør, viser seg gjennom all vår innsats ved gjennomføring av produkter til riktig kvalitet, pris og leveringstid.


Verdigrunnlag og lederprinsipper

INNOVATIV – KOMPETANSE – RESPEKT - FLEKSIBILITET

Vår policy for ledelse, kvalitet og utvikling er forankret i vårt Quality Management System:
  • Kontinuerlig læring og forbedring langs hele verdikjeden
  • Vår forretningsdrift drives med integritet, respekt for lover og kulturer, respekt for individets selvrespekt og rettigheter

Etikk

Våre etiske retningslinjer og samfunnsansvar gir kjørereglene for vår personlige atferd og forretningsskikk. De er rammeverket som sikrer at vi handler i samsvar med relevant lovgivning, interne retningslinjer og våre grunnverdier.

Vi skal være ambisiøse både på egne og våre kunders vegne ut fra våre verdier. Vårt omdømme skal ivaretas best mulig gjennom vår daglige atferd overfor kunder og øvrige samarbeidspartnere.