Geir Skjevik

Administrerende direktør

Arnstein Hjelset-Engan

Driftssjef

Knut Tore Løvseth

Kalkylesjef

Geir Fillingsnes

Key Account Manager

Geir Stavnes

Utviklingsleder

Irene Helgemo

Produksjonsleder

Klara Storler

QHMS leder

Johnny Bergsmyr

SVEISEINSPEKTØR / NDT

Harald K. Skarsmo

Formann Maskin

Bjørnar Samdal

Formann sveis