Geir Skjevik

Administrerende direktør

Arnstein Hjelset-Engan

Salgs- og Markedssjef

Knut Tore Løvseth

Kalkylesjef

Geir Fillingsnes

Key Account Manager

Geir Stavnes

Utviklingsleder

Bjørg Hokseggen

Regnskap/Sentralbord

Irene Helgemo

Produksjonsleder

Johnny Bergsmyr

SVEISEINSPEKTØR / NDT

Harald K. Skarsmo

Formann Maskin

Klara Storler

QHMS leder

Bjørnar Samdal

Formann sveis