Kunder

Olje og gass

Maritim

Grønn energi

Forsvar og sikkerhet

Akvakultur

Industri

Bygg og anlegg

Forskning og utvikling

Landbruk

Kunder

Våre kunder er hele spektret fra lokale og regionale aktører, via nasjonale selskap til multinasjonale konsern. Fellesnevner er at de fleste er betydelige aktører innen sine respektive segment.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre referanser.

Medlem Midsec