Kvalitet og miljø

Kvalitet

Delprodukt tilstreber høy kvalitet i alle arbeidsprosesser og produkter.

Vi vet at mange små forbedringer over tid gir store framskritt og vi jobber målbevisst med og kontinuerlig forbedre våre prosesser. Vi reduserer driftsrisiko, øker vår effektivitet og høyner vår kunnskap og kompetanse for å kunne gi våre kunder en sikker leveranse.

Vi skal levere avtalt kvalitet til rett tid og til riktig pris.

Delprodukt er sertifisert iht

HMS

For Delprodukt er det viktig at alle ansatte skal føle seg trygge på at arbeidsplassen er sikker og at arbeidsmiljøet er godt – både fysisk og sosialt.

Vi har industrivern, brannvern, AMU, verneombud og bedriftshelsetjeneste som løpende vurderer og gjennomfører aktiviteter for å holde sikkerheten på topp.

Miljø

Delprodukt driver en ansvarlig og bærekraftig produksjon med høyt miljøfokus.
Vi arbeider aktivt med å redusere utslipp og har en høy grad av gjenvinning på vårt avfall.