Målemaskin

Målemaskin

Med vår målemaskin (CMM – Coordinate Measuring Machine) kan vi foreta automatisk oppmåling av de delene som vi produserer. Etter endt oppmåling genereres det automatisk en målerapport.

Målmaskinen – en Zeiss Accura 20/30/15 kan måle opp med en nøyaktighet ned mot 4μm. Vi kan måle opp objekter opp til 2000x3000x1500 mm, med en maksimal vekt på 5000kg.

Oppmåling i målemaskin kan også tilbys også på timebasis – ta kontakt for tilbud.