Produksjonspartner

Produksjons-partner

Produksjonspartner

Med vår allsidige produksjonserfaring kan Delprodukt være din produksjonspartner i forbindelse med industrialisering og produksjonsoptimalisering.

Vi har lang erfaring med fremstilling av prototyper, samt uttesting og optimalisering av disse med tanke på fremtidig produksjon.

Gjennom å gjøre industrialisering i parallell med utviklingsprosessen vil man kunne lansere
produktet tidligere i markedet.

Vi kan også bistå med å utarbeide produksjonsunderlag – vi benytter SolidWorks i forbindelse med utarbeidelse av tegninger.

Gjennom å være produksjonspartner, kan vi også tilby lagerhold, samt forsendelse til sluttkunde.